Be so good that they can’t ignore you!

Part 3/5 — Low in Sugar

คอมบูชาต่างกันอย่างไรกับน้ำส้มสายชู

น้ำส้มสายชู หมักนานอย่างน้อย 4-6 เดือน มีค่า pH 1.8 ซึ่งทำให้แบคทีเรียดีอื่นๆไม่สามารถมีชีวิตอาศัยอยู่ได้

ในน้ำส้มสายชูมีแค่สารอาหารที่เรียกว่า Acetic Acid

เพียวรักคอมบูชา หมักนานอย่างน้อย 21 วัน ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม มีค่า pH อยู่ระหว่าง 3 – 3.4

มีแบคทีเรียดีที่ยังมีชีวิต และสารอาหารอื่นๆอีกมากมาย เช่น โพรไบโอติกส์, กรดอะมิโนจำเป็นต่างๆ, วิตามินบีรวม, เอนไซม์ ที่สำคัญเมื่อหมักครบ 21 วัน ทำให้เกิดสารต้านอนุมูลอิสระเพิ่มมากขึ้นถึง 2 เท่า

เพียวรักคอมบูชาปริมาณน้ำตาลต่อขวดน้อยกว่า 1 กรัม

ไม่เติมน้ำตาล ไม่ผสมน้ำผลไม้ ไม่แต่งสีแต่งกลิ่น ไม่ใส่สารกันบูด ไม่ใช้ฟิลเตอร์กรอง และไม่ผ่านการพลาสเจอร์ไรส์ทำให้ยังมีแอลกอฮอล์ตามธรรมชาติและต่ำกว่า 0.3%